ALV & Statuten

Wat is de Algemene Ledenvergadering?
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is een vergadering waarin beslissingen worden genomen door het bestuur en de leden van de vereniging over activiteiten en commissies van Pegasus. Het Bestuur vraagt tijdens een ALV toestemming aan de leden om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Leden kunnen hier dus hun zegje doen en worden uitgenodigd kritisch te zijn over beslissingen binnen Pegasus.

De ALV is erg belangrijk omdat het bestuur van Pegasus jou op de hoogte kan houden van de gebeurtenissen binnen de studievereniging en kennis kan nemen van jouw ideeën. De ALV vindt drie keer per jaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom op de ALV’s want jullie stem telt mee in de beslissingen die worden genomen binnen onze studievereniging!

Heb je meer vragen over de ALV? Stuur dan een mailtje naar: presidium@studieverenigingpegasus.nl

Het presidium bestaat op dit moment uit voorzitter Roel Oostra & secretaris Thirza Lont.


Algemene ledenvergadering 1 - 3 oktober 2022 Statuten en Huishoudelijke Reglementen

 • De statuten kun je hier vinden.
 • Het Huishoudelijk Reglement is hier te vinden. 
 • Het Reglement van de Orde is hier te vinden.

Ingediende moties Algemene Ledenvergadering 3 oktober.

 • De motie voor het oprichten van de Creatieve Commissie kan je hier vinden.
 • De motie voor het vertrouwen om een Algemeen Confidentieel Contact Persoon aan te stellen kun je hier vinden.
 • De motie om Storm Brinkhuizen aan te stellen als Extern Confidentieel Contact Persoon kun je hier vinden. 
 • De motie om de Statuten te wijzigen kun je hier vinden.


Documenten Algemene Ledenvergadering 3 oktober 2022

 • De begrippenlijst voor de ALV kun je hier vinden.
 • Het beleidsplan van het 21e bestuur kun je hier vinden.
 • Een korte samenvatting van het beleidsplan van het 21ste bestuur kun je hier vinden. 
 • De brief van de RvA over het beleidsplan van het 21e bestuur kun je hier vinden.
 • De jaarbegroting voor studiejaar 22/23 kun je hier vinden.
 • De KasCo brief over de jaarbegroting voor studiejaar 22/23 kun je hier.
 • Het jaarverslag van bestuur 21/22 kun je hier vinden. 
 • De brief van de RvA over het jaarverslag van 21/22 kun je hier vinden. 
 • De eindafrekening van bestuur 21/22 kun je hier vinden.
 • De KasCo brief over de eindafrekening van bestuur 21/22 kun je hier vinden.

De Notulen van ALV 1 22/23 vindt je hier.


Informatie Algemene ledenvergadering 3 2021/2022

 • De notulen van de Algemene ledenvergadering 3 09/06/22 kun je hier vinden. 

Algemene ledenvergadering 2 - 20 februari 2023  Documenten Algemene Ledenvergadering 2 20 februari 2023

  • De begrippenlijst voor de ALV kun je hier vinden.
  • Het halfjaarsverslag van het 21e bestuur kun je hier vinden.
  • Een korte samenvatting van het halfjaarsverslag van het 21ste bestuur kun je hier vinden.  
  • De brief van de RvA over het halfjaarsverslag van het 21e bestuur kun je hier vinden.
  • De Sollicitatiecommissie brief kun je hier vinden.
  • De Agenda van de Algemene Ledenvergadering kan je hier vinden.
  • De brief van de Kascontrole Commissie kan je hier vinden. 
  • De toelichting van de herverdeling kan je hier vinden

  Ingediende moties Algemene Ledenvergadering 3 oktober.

  • De motie voor de SkiCo kan je hier vinden. 

  Algemene ledenvergadering 3 - 19 februari 2023


  Documenten Algemene Ledenvergadering 3 19 juni 2023

  • De begrippenlijst voor de ALV kun je hier vinden.
  • De notulen van ALV 2 kun je hier vinden
  • De Sollicitatiecommissie brief kun je hier vinden.
  • De Agenda van de Algemene Ledenvergadering volgt spoedig.

  Ingediende moties Algemene Ledenvergadering 3 oktober.

  • Er zijn nog geen moties ingediend

  Onze sponsoren