De Algemene Ledenvergadering (ALV) is een vergadering waarin beslissingen worden genomen door het bestuur en de leden van de vereniging over activiteiten en commissies van Pegasus. Het Bestuur vraagt tijdens een ALV toestemming aan de leden om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Leden kunnen hier dus hun zegje doen en worden uitgenodigd kritisch te zijn over beslissingen binnen Pegasus.

De ALV is erg belangrijk omdat het bestuur van Pegasus jou op de hoogte kan houden van de gebeurtenissen binnen de studievereniging en kennis kan nemen van jouw ideeën. De ALV vindt drie keer per jaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom op de ALV’s want jullie stem telt mee in de beslissingen die worden genomen binnen onze studievereniging!

Heb je meer vragen over de ALV? Stuur dan een mailtje naar: presidium@studieverenigingpegasus.nl

Het presidium bestaat op dit moment uit voorzitter Tinne Zandstra & secretaris Thirza Lont


Statuten

De statuten kun je hier vinden. Het Huishoudelijk Reglement is hier te vinden. Het Reglement van de Orde is hier te vinden.