Raad van Advies & Kascontrolecommissie

De Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) adviseert het bestuur, gevraagd of ongevraagd, over de gang van zaken binnen de studievereniging. Daarnaast helpt de RvA indien mogelijk het bestuur met het nemen van moeilijke beslissingen.

Naast bestuursadviezen kan de RvA een rol spelen op aanvraag van de leden. Dit kan gebeuren als een lid of een gedeelte van de vereniging het oneens is met de gang van zaken binnen de vereniging. De RvA heeft in zulke gevallen de vrijheid om te besluiten of ze hierop in wil gaan. De Algemene Leden Vergadering is het hoogste ledenorgaan van de vereniging. Wanneer een lid iets wil veranderen binnen de vereniging zal dit dus via de ALV moeten. De RvA mag geen besluiten nemen, maar kan wel ondersteuning bieden door het uitbrengen van advies over de situatie.

Incidenten bij andere studieverenigingen binnen de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen zijn aanleiding geweest voor de oprichting van een RvA. In de loop van het studiejaar komt het voor dat het bestuur tegen verschillende zaken aanloopt. Het is op deze momenten prettig wanneer het bestuur advies in kan winnen van andere, onafhankelijke organen. Op grond hiervan zijn wij er van overtuigd dat het raadzaam is om toekomstige besturen te voorzien van een klankbord, bestaande uit ervaren oud-bestuursleden met kennis en kunde over de vereniging en het besturen hiervan. De RvA bestaat meestal uit oud-bestuursleden en wordt jaarlijks bij de eerste ALV opnieuw geïnstalleerd. Ze komt minstens drie keer per jaar bijeen om de gang van zaken binnen de vereniging te bespreken.

De huidige RvA bestaat uit:

Isa van Nieuwkoop                                    Oud-bestuurslid 18/19

Anne Geertjes                                            Oud-bestuurslid 18/19

Rianne van der Meer                                 Oud-bestuurslid 18/19

Nina de Waard                                           Oud-bestuurslid 19/20

Tessa Bisschops                                        Derdejaars lid


De Raad van Advies is te bereiken via rvapegasus@gmail.com


De Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie is verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van de financiën van Pegasus. Daarnaast heeft de KasCo een adviserende functie als het gaat om financieel beleid. Klinkt saai, maar het is wel erg belangrijk. In samenwerking met de penningmeester van Pegasus probeert de KasCo Pegasus financieel gezond en sterk te houden, zodat er onbezorgd kan worden doorgegaan met het organiseren van activiteiten, uitjes en reizen en zodat deze zo goedkoop mogelijk kunnen worden aangeboden. De KasCo bestaat in principe niet uit Pegasus leden, maar uit twee oud-penningmeesters en een externe oud-penningmeester.